Sjuksköterskeprogrammet, termin 1 – termin 6.                                                               


VFU genomförs på sjukhus, primärvård, kommuner samt kriminalvård i Skaraborg. Det är viktigt att du anger rätt bostadsadress för att placeringen ska bli så bra som möjligt. Var vänlig ändra detta via Studentportalen. All kommunikation mellan student, skolan och verksamheten sker via studentmailen. 


Personuppgifter – Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) 
- Insamling av personuppgifter behövs i studentadministrativt syfte. 
- Personuppgifter behövs för att möjliggöra studenters VFU-placering. Personuppgifter lämnas till berörda VFU-enheter. 
- När du har avslutat din sjuksköterskeutbildning kommer uppgifterna att raderas.

1Personuppgifter

1.1


1.2


2Bakgrund

2.1


2.2


 

För att få en VFU plats på en infektionsavdelning och lungmedicinavdelning i Skövde måste du intyga att du har haft eller är vaccinerad mot mässlingen. Vaccination av tuberkulos (TBC) rekommenderas ej längre till personer som skall arbeta inom vården. I vissa fall görs en riktad hälsokontroll innan praktik. Läs även skolans vaccinationsdokument på sjuksköterskeprogrammets scio sida. Har du vaccinerat dig mot följande sjukdomar, svara på följande frågor:   


Har du vaccinerat dig mot följande sjukdomar? 

2.3Hepatit B

2.4Mässlingen

2.5Är du gravid? Denna fråga ställs på grund av att det inte är tillåtet att göra VFU på akutmottagning vid graviditet.

2.6Vid placering på barnavdelning måste du själv begära utdrag från ur belastningsregistret och ta med i ett obrutet kuvert till enhetschefen på Barnkliniken vid placering där.


Är du intresserad av att göra din VFU på en barnavdelning? 

2.7


2.8


2.9Är du intresserad av att göra din VFU inom Kriminalvården?

 

Har du frågor inför din VFU, vänligen hör av dig till vfu.vard@his.se